Sanal Türk Dermatoloji Müzesi
.
.
Ana Menüademkoslu@gmail.com

.
019. Cemal Gezen Mektupları ve Kendi Kaleminden  
Otobiyografisi

Merhum Prof. Dr. Cemal Gezen çok nazik bir insandı. Kendinden küçük meslektaşlarını dikkatle dinler,  onlarla dostça sohbet eder, karşısındaki insana değer verirdi. Ben buna birçok kez şahit olmuşumdur. Hoca İzmir’de, bense İstanbul’da idik ve tek iletişim aracımız klasik mektuplardı. Şimdilerde olduğu gibi e-postalarla dakikalar içinde iletişim sürdürmek imkansızdı. Mektupla haberleşmenin makul bir süresi vardı, ortalama mektup gitme-gelme süresi bir haftayı bulurdu. Bu yüzden olayın ayrı bir heyecanı ve gizemi vardı. Cemal Hoca’dan gelen üç mektubu çok değerli arşiv malzemesi olarak sakladım.

Birinci mektup 1977 yılına ait. Kısa süre önce çıkardığım “Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Bibliyografyası”ndan hocama göndermiştim. Teşekkür mektubunda övücü güzel sözlerden sonra özellikle bu çalışmanın devam etmesini tavsiye ediyordu.

1980 yılına ait ikinci mektupta son “Lütfü Tat Sempozyumu” esnasında takdim etmiş oldukları bir “Nöropati Sensoriyel” olgusu münasebetiyle yapmış olduğum bir kritiğe çok nazik bir yanıt veriyordu. Kısaca konu şu idi; toplantı sonrası eve dönünce Paris’teki toplantılardan birinde bu tip bir olgu tartışmasında Prof. J. Civatte “Maladie de Porto”dan söz etmişti ve ben o günün notlarını sayın hocama postalamıştım. Bundan çok memnun olan Cemal hoca eski Fransa günlerini hatırlattığım için bana teşekkür ediyordu. Sadece o kadar değil, aynı zamanda çok geniş bir şekilde Porto Hastalığı-Nöropati meselesine açıklık getiriyordu. Bu mektup beni son derece mutlu etmişti.

Nihayet 1997 yılına ait 3. mektup ise çok özel bir değer ifade ediyor. Çünkü Cemal Hoca zarf içinde son fotoğraflarından birini ve kendi biyografisine ait notları bizzat kaleme aldığı şekliyle gönderiyordu. Otobiyografiler çok değerlidir. İstenmeden de olsa ikinci elden yazılan biyografilerde bazı yanlışlıklar olabilmektedir. Örneğin tarihlerde yapılacak yanlışlıklar affedilmezdir. Bazen de görev sıralarında bir değişiklik olabilir. Askerlik, asistanlık ve kariyerde zaman ve mekan karışıklıkları olabilir. Bu tür yanlışlıkların ilacı otobiyografilerdir.
9 12 1997
Konak [ İzmir ]

Sayın Köşlü,

Son resmimi ve biyografimi sunuyorum.
Teşebbüsünde başarılar dilerim.
1924’de İstanbul’da doğdum. Yozgat, İstanbul ve Bandırma’da anaokulu ve ilkokulla, ortaokulu bitirdim. Saint-Benoit Fransız Lisesi ve Galatasaray’da orta tahsilimi yaptım. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1951 yılında mezun olup askere gittim. Orhaniye Ağır Bakım Tamir fabrikasında asteğmenliğimi ikmal ederek, deniz yollarında tabip olarak çalıştım.

Bilahare İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Frengi Hastalıkları’nda çalışarak kürsünün evvela asistanı, sonra başasistanı oldum. 1957 senesinde doçentlik sınavını verdim ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Kürsüsü’ne bağımsız olarak tayin oldum. Daha sonra kanuni sürem dolunca bu kez İngilizceden de sınav verip bir de tez sunarak profesör oldum. 1982 senesine dek kürsüyü idare ettim ve emekli oldum. Şimdi İzmir’de serbest çalışmaktayım.

Resmi hayatım içinde 5 yılda bir yapılan
beynelmilel dermatoloji kongrelerinden Washington, Münich, Venedik, Padova, Mexico-city, Tokyo ve Berlin’dekilere iştirak ettim. Ayrıca Tropikal Dermatoloji Kongresi (Napoli) ile Bad Lippinge’de toplanan allerji toplantılarında ve Lübnan’da, Beyrut Fransız Tıp Fakültesi’nin tertiplediği toplantıda da tebliğim oldu. Ayrıca Paris’te toplanan Fransız dili konuşan milletlerin yaptıkları etkinliklerde de iştirakçi idim. Ayrıca Erzurum, Adana ve son kongre hariç milli tüm kongreler ile Lütfü Tat toplantılarının kısmi azamına katıldım.

Bilvesile

Selamlar
İmza

Cemal Hoca Fransız ekolünden geldiği için fotoğraf  çektirmesini severdi. Özellikle grup fotoğraflarına rastlamamız mümkün olmaktadır. Ancak hocayı, yalnızken, okurken, yazarken, sohbet ederken veya günlük yaşamı içinde fotoğraflamak mümkün olmamıştır. Düşünün bir kere o dönemde günümüz teknolojik imkanları olsaydı ne kadar çok fotoğrafa sahip olabilirdik. Bu yüzden hocanın bizzat göndermiş olduğu son fotoğraflardan birinin çok ayrı bir değere sahip olduğunu düşünüyorum. Kendisini hürmet ve rahmetle anıyorum.
 

Köşlü A. Cemal Gezen Mektupları ve Kendi Kaleminden OtobiyografisiDermatoloji Turk J Dermatol 2016;10:167-9 169
Doç. Dr. Adem Köşlü
ademkoslu@gmail.com