Sanal Türk Dermatoloji Müzesi
.
.
Ana Menüademkoslu@gmail.com

.
015. Şanslı Dr Emil Orfanidis
 
Herkesin bütün ümidini bağlayarak dört gözle bekledikleri büyük yılbaşı tayyare piyangosu dün gece saat tam sekizde çekilmeye başlandı. Tepebaşı tiyatrosunu dolduran binlerce kişi ellerinde numaraları " ha çıktı, ha çıkacak" diye heyecan içinde bekleşiyordu... Nihayet yıllardan beri piyango numaralarını okuyan tayyare piyangosu memurlarından bay Rasih bağırdı:
- 34417... 50.000 lira...
Alkış, uğultu bağırmalar arasında bayiler salondan fırladılar. Şimdi herkes merakta... acaba kime çıktı ?..
Nihayet anlaşıldı. 1937 senesine girerken yılın en büyük talihlisi Beyoğlunda Suterazisi sokağında Nil apartmanının ikinci katında  Doktor Emil Orfanidistir.
Otomobilimiz doktorun apartmanı önünde durdu. Kapılar sıkı sıkı kapalı.. çaldı. Kapıcı göründü:
- Kimsiniz ?
- Gazeteciyiz.
- Doktoru mu göreceksiniz ? Olmaz. Doktor kimseyi kabul etmiyor.. Bana emri var.
- Öyle ise hastayım.. aç bakalım..
Doktorun yanına ancak hasta sıfatıyla girebilmek kabil oldu.
Kapıda doktoru tebrik ettim, şaşırdı:
- Nereden duydunuz ? Dedi..
- Bu para ile ne yapacaksınız ?
- Azizim bol bol okuyacağım.. Kendimi tamamile ilme vereceğim.. Ben ilim aşığı bir adamım. İnsanın hali vakti ne kadar iyi olursa o kadar çok okur, bunun için ben de kendimi büsbütün ilme vereceğim..
- Büyük ikramiyenin sizin biletinize düşeceğini ümid ediyor mu idiniz ?
Doktor ayni zamanda felsefe doktoru idi. Burada da bir felsefe yaptı:
- Hayatta her yaptığınız iş bir ümide bağlıdır. Eğer ümidim olmasa idi bilet almazdım.
Hatta bu sabah hastalarım:
- Doktor inşallah sana büyük ikramiye çıkmaz.. dediler. Şaşırdım:
- Sebep ? diye sordum.
- Eğer büyük ikramiye çıkarsa doktorluktan vazgeçer, artık bize bakmazsın dediler.
- Güldüm:
- Hele bir çıksın... Yine size bakarım..dedim.
Doktor giderken:
- Aman rica ederim..diyordu.. bir şey yazmayınız, yahut uzun uzun yazmayınız, diyor ve memnun memnun gülümsüyordu:
- Bir hasta ile de biletime ortağım, biliyor musunuz ?
İçerden doktorun zevcesi kendisini çağırdı. Doktor hemen:
- Şimdi geliyorum diye koştu.

Yılın en büyük talili adamı evlidir. Bazıları:
- Büyük ikramiyeler hep bekarlara düşüyor.. derler. Doktor Orfanidis bu suretle evlilerin de talilileri olduğunu 1936 yılının son gecesinde isbat etti.....

Akşam Gazetesi. Cuma- 1 Kanunisani [ Ocak ] 1937


Dr Emil Orfanidis, hakkında pek fazla şey bilmediğimiz meslektaşlarımızdan biridir. STDM Kitabında kendisi ile ilgili bir belge yapmıştım. 117 . bu belgede " Kemale gelmiş kadın yüzünün hıfzıssıhhası "  anı yazı özetini verdim. Orijinal makale Mazhar Osman'ın ünlü kitabı " Sıhhat Almanağı" ında bulunuyor.
Burada bulunan portre elimizde bulunan tek fotoğraftır.  İsminin ilk  dermatoloji derneğimizin kurucuları arasında geçtiğini de söylemem lazım.
Akşam Gazetesi'nde yapılan bu röportaj ile kendisine ait yeni bir fotoğraf ediniyoruz ve ayrıca muayenehanesinin " Suterazisi Sokağı" nda [ Şimdiki Turnacıbaşı Sokağı ] olduğunu öğreniyoruz.
Yeni bilgiler bulacağımızı ümit ediyorum.Doç Dr Adem Köşlü
ademkoslu@gmail.com
26 12 2016