Sanal Türk Dermatoloji Müzesi
.
.
Ana Menüademkoslu@gmail.com

.
014. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Ardından 
 
11 Ekim 2012 tarihinde yapılan seçimle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı’na verilen XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi’ni düzenleme görevini üstlendik. Kongre Antalya’da Rixos Sungate Otelinde yapıldı. 21-26 Ekim 2014 tarihinde yapılan XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi; 6 konferans,  28 panel, 5 uydu sempozyumu 1 workshop’tan  oluşan bilimsel program yanında, Dermatokozmetoloji, Dermatoskopi (ileri düzey), Dermatologlar için Dermatopatoloji, Dermatolojik Cerrahide Temel Teknikler ve Lazer Kursları düzenlendi. Kongreye gönderilen toplam 666 bildiri 65 öğretim üyesi tarafından değerlendirildi. Bu bildirilerden 77’si sözlü bildiri, 562’si poster bildirisi şeklinde kabul edildi. Ödül için; bildirilerde 80 puan üstü, poster olgu 90 puan üstü ve poster araştırmada 80 puan üstü baz alındı. Sözel bildirilerden orijinal bulunan 3 olgu sunumu ve 14 araştırma konulu toplam 17 bildiri, konuları ile ilgili oturumlarda sunulmak üzere programa alındı. Bildirilerin oturum programına alınarak sunulması Ulusal Dermatoloji Kongreleri’nde bir ilkti, bu konu ile ilgili geri bildirimler bizlere çok olumlu olarak yansıdı. Kongrede bir diğer ilk, günlük bilimsel programın salonlarda her oturma yerine konulmasıydı. Bilimsel programda; 5’i yabancı misafir konuşmacı olmak üzere toplam 145 oturum başkanı ve konuşmacı yer aldı.

Kongreye 60 firmanın yanında 804 hekim, 345 firma temsilcisi, 92 refakatçı olmak üzere toplam 1241 kişi katıldı. Kongrenin departmanımıza verildiği 11 Ekim 2012 tarihinden, kongrenin son günü 26 Ekim 2014 tarihine kadar çok büyük bir özveri ile çalışan Anabilim Dalı’mız öğretim üyeleri, başta kongre sekreterimiz Prof. Dr. Nilgün Şentürk’e, ve Prof. Dr. Tayyar Cantürk, Prof. Dr. Fatma Aydın, Doç. Dr. Müge Güler Özden, Yrd. Doç. Dr. Esra Pancar Yüksel’e, kongre organizasyonunda yakın ilgi ve yardımını gördüğümüz Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz’a, dernek adına organizasyonda görev alan; Prof. Dr. Nilsel İlter, Prof. Dr. Akın Aktaş, Prof. Dr. Neslihan Şendur’a, Kongremize bildiri değerlendirmesi, konuşmacı ve oturum başkanı olarak bilimsel katkı sunan ve katılımlarıyla destek olan tüm meslektaşlarımıza, kongremize katılan tüm firmalara ve kongremizin organizasyonunu yapan Valör kongre ve organizasyon firması yetkilileri; Damla Kaya, Yudum Kaya, Nesli Benderli’ye ve tüm kongre boyunca gerek konaklama gerek salonları ile eksiksiz hizmet veren Rixon Sungate Oteli yetkililerine teşekkürü bir borç biliyorum. XXVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi’ni düzenleyecek olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar  Anabilim Dalı’na başarılar diliyorum.

Turanlı AY. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi’nin Ardından Turk J Dermatol 2015; 1: 56  Prof Dr
Ahmet Yaşar Turanlı

turanlia@hotmail.com